Akcije | Actions

Odpoved vojašnici odpira Gorici nove možnosti razvoja

Giving up the barracks opens new development possibilities for Gorizia

Gorizia 24 . 10 . 1996

POVZETEK | EXCERPT

slo

Gorica je namreč z nasprotovanjem vojašnici opozorila Rim nase. Vlada je razumela, da mora mestu nekaj ponuditi. Prav v pogovoru z Bratino je podtajnik Mattioli napovedal, da bo spet obiskal Gorico in se razgovoril o raznih načrtih, vključno z okrepitvijo univerze.

- Primorski dnevnik

eng

By opposing the barracks, Gorizia drew Rome’s attention. The government understood that it had to offer the city something. It is precisely in conversation with Bratina that Undersecretary Mattioli announced that he would again visit Gorizia and expanded on various plans, including the strengthening of the University.

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
Bratina: ‘Autonomy from Udine and from Trieste’

Bratina: Neodvisni od Vidma in od Trsta

Bratina: ‘Autonomy from Udine and from Trieste’

Gorizia 15 . 03 . 1994
I will work for this place

Delal bom za ta prostor

I will work for this place

Gorizia 22 . 04 . 1996