vizije | Visions

Bratina: ‘Autonomy from Udine and from Trieste’

Bratina: Neodvisni od Vidma in od Trsta

Gorizia 15 . 03 . 1994

POVZETEK | EXCERPT

eng

Interview to Bratina, running for the Senate. Among the discussed themes, the exit from the marginality of the frontier area, the increase in economic cooperation between Italy and Slovenia (instead of the one between Slovenia and Germany), the role of the university and the commercial relaunch in Gorizia.

- Il Piccolo

slo

Intervju z Bratino, kandidatom za senat. Med temami pogovora so bili izhod iz obrobnosti mejnega prostora, povečanje gospodarskega sodelovanja med Italijo in Slovenijo (namesto izmenjave med Slovenijo in Nemčijo), vloga univerze in trgovska oživitev Gorice.

- Il Piccolo

View document
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
Gorizia, player of a key role in the hinges of Europe

Ključna vloga Gorice v Evropi povezovanja

Gorizia, player of a key role in the hinges of Europe

Gorizia 03 . 03 . 1997
I will work for this place

Delal bom za ta prostor

I will work for this place

Gorizia 22 . 04 . 1996