Akcije | Actions

Delal bom za ta prostor

I will work for this place

Gorizia 22 . 04 . 1996

POVZETEK | EXCERPT

slo

Tako kakor v preteklosti bom deloval v dobrobit celotne skupnosti in tega prostora, ki bo v prihodnjih letih in v novih političnih okvirih pridobil na pomenu. Pri tem bo seveda nujno sodelovanje med Slovenci in Italijani na tej strani meje, kakor tudi sodelovanje na meddržavni osnovi in tudi tesno sodelovanje med matico in zamejstvom.

- Primorski dnevnik

eng

Like in the past, I will work for the good of the entire community and this place, which in future years and in new political frameworks will gain on its significance. It will, of course, require cooperation between Slovenians and Italians on this side of the border, cooperation on the interstate level and tight cooperation between Slovenians in Slovenia and those abroad.

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
Bratina: ‘Autonomy from Udine and from Trieste’

Bratina: Neodvisni od Vidma in od Trsta

Bratina: ‘Autonomy from Udine and from Trieste’

Gorizia 15 . 03 . 1994
Epochal changes and the new role of minorities

Epohalne spremembe in nova vloga manjšin

Epochal changes and the new role of minorities

Gorizia 14 . 11 . 1992