odprtiATELJEopen

EVENTS, SEMINARY & WORKSHOPS DEDICATED TO DARKO'S HERITAGE

Odprti Atelje ponuja priložnosti za razpravo in premislek o vizijah, družbeno angažiranih premisah in miselnih odtenkih, s katerimi je Bratina močno in na več področjih vplival na naš širši čezmejni prostor. S snovanjem razvojnih projektov in dogodkov, seminarjev ter vzgojno izobraževalnih vsebin pa želi širši javnosti predstavljati bogastvo kulturne dediščine tega prostora in aktualne izzive novih generacij.

The open Atelje want to be a space of collection and reconsideration of the visions that have characterized Darko Bratina in the different contexts where he was active along the entire border. Projects, seminars, workshops and screenings here collected are intended to bring a wide audience closer to the richness of the cultural heritage of this territory and to the initiatives that today are carried out by the new generations.

Mesta Darka Bratine

Darko's cities

scroll

down