Akcije | Actions

Senator Bratina: “Predstavljati želim goriško stvarnost brez izključevanj”

Senator Bratina: “I want to represent the reality of Gorizia without exclusions”

Gorizia 14 . 04 . 1992

POVZETEK | EXCERPT

slo

“Prizadeval si bom, da bi v parlamentu predstavljal goriško stvarnost ob upoštevanju vseh njenih identitet in problemov. Tu živijo Furlani, Italijani, Slovenci, pa tudi istrski in dalmatinski priseljenci oziroma njih potomci. Doseči je treba, da bo vsakdo lahko normalno izražal to, kar je.”

- Primorski dnevnik

eng

“In the parliament, I will endeavour to represent the reality of Gorizia, taking into account all its identities and problems. Here live Friulians, Italians, Slovenians and also Istrian and Dalmatian immigrants or their generations. We need to reach the point where everybody will be able to normally express what they are.”

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
Democratic alliance. Today the convention in Rome:

Demokratsko zavezništvo. Danes skupščina v Rimu: "Smo proti legam in nomenklaturi”

Democratic alliance. Today the convention in Rome: "We're against the Leghe and against the nomenclature"

Roma 17 . 10 . 1992
Bratina: ‘Autonomy from Udine and from Trieste’

Bratina: Neodvisni od Vidma in od Trsta

Bratina: ‘Autonomy from Udine and from Trieste’

Gorizia 15 . 03 . 1994