Bill n. 1768:
Norms for the safeguard of Slovenian linguistic minority in Friuli-Venezia Giulia

Zakonski osnutek: 1768:
Določila za zaščito slovenske jezikovne manjšine v Furlaniji-Julijski krajini

Roma 23 . 12 . 1993

POVZETEK | EXCERPT

eng

Guaranteeing fullness of rights for all the Slovenes of Friuli-Venezia Giulia is an act of democracy and civilization to which Italy can not shirk.

slo

Glavni cilj tega zakonskega osnutka je preseči obstoječo razdrobljenost pri stopnji zaščite različnih manjšinskih danosti [...] treba je priznati italijanske državljane slovenskega jezika v videmski pokrajini [...]. Zagotovitev vseh pravic vsem Slovencem v Furlaniji-Julijski krajini je dejanje demokracije in omike, kateremu se Italija ne more izogniti.

Contextualisation

Scroll to read