5° public session - Shorthand report

5. javno zasedanje – Stenografski povzetek

Roma 22 . 05 . 1992

POVZETEK | EXCERPT

eng

Problems such as the nation-state, ethnic identities, new inequalities, new poverty and new migrations are all issues with which we will have to measure ourselves extensively in the coming years. However, more and more, the problem seems to me to be that - of which the former Yugoslavia is a crucial point - to ensure the demos in the etnos and the demos among the etnos.

slo

Teme, kot so nacionalna država, etnične identitete, nove neenakosti, nova revščina in nove migracije so vprašanja, s katerimi se bomo morali srečevati v naslednjih letih. Vendar se mi vse bolj zdi, da je problem - pri katerem je nekdanja Jugoslavija srž - zagotovitev demokracije med in v etničnosti.

Contextualisation

Scroll to read