44° public session - Shorthand report:
Confirmation and execution of the Treaty on European Union

44. javno zasedanje - Stenografski povzetek:
Ratificiranje in izvajanje Pogodbe o Evropski uniji

Roma 17 . 09 . 1992

POVZETEK | EXCERPT

eng

[...] however the perspective for an authentic political realization of Europe as it was conceived, hypothesized and also attempted by Altiero Spinelli may be largely insufficient, the Treaty of Maastricht with all its limitations remains an obligatory passage, a necessary condition for going forward and do not go back.

slo

[…] čeprav se lahko zdi nezadostna perspektiva za avtentično realizacijo evropske politike, kot je bila mišljena in kot jo je hipotiziral in poskusil tudi Altiero Spinelli, je Maastrichtski sporazum z vsemi svojimi omejitvami obvezen pogoj, da lahko gremo naprej in ne nazaj.

Contextualisation

Scroll to read