136° public session:
Inquiry with written answer request n.4-02894

136. javno zasedanje:
Vprašanje s prošnjo po pisnem odgovoru št. 4-02894

Roma 29 . 03 . 1993

POVZETEK | EXCERPT

eng

[...] we wonders whether the Ministry of Foreign Affairs and the Government do not consider the sale of war material to the Kingdom of Morocco to be a blatant contradiction with the humanitarian and development cooperation commitments [...] of Italy in the territory of Western Sahara.

slo

[…] želimo izvedeti, ali ministrstvo za zunanje zadeve in vlada ne menita, da je prodaja vojnega materiala maroški kraljevini v izrazitem nasprotju s humanitarnimi prizadevanji in pobudami za sodelovanje pri razvoju, […] ki jih Italija promovira v zahodni Sahari […].

Contextualisation

Scroll to read