Zadnji vizionar našega prostora

L’ultimo visionario del nostro spazio

Gorizia 23 . 09 . 2017

POVZETEK | ESTRATTO

slo

V Darkovi viziji je bil širok goriški prostor, ki zaobjema čezmejno ozemlje z več kot 300.000 prebivalci, kjer naj baricentrična Gorica sproži in širi koncentrične kroge v slogu velikega objema. Zato pa je bilo potrebno solidno goriško jedro, odprto v svet, jezikovno in kulturno večplastno, brez predsodkov in inkluzivno – jedro, ki ga je Darko ponazarjal s pojmom “Dve Gorici eno mesto” in delovanje v tej smeri spodbujal po načelu “Misli globalno, deluj lokalno.”

ita

Nella visione di Darko c’era l’ampio territorio goriziano, che comprende l’area transfrontaliera con oltre 300.000 abitanti, dove la baricentrica Gorizia dovrebbe lanciare e ampliare cerchi concentrici come un grande abbraccio. Ma per questo è stato necessario un nucleo goriziano solido, aperto al mondo, multilingue e multiculturale, senza preconcetti e inclusivo – un nucleo che Darko rappresentava con il concetto di “Due Gorizie, una città” e lavorando in tal senso secondo il principo “Pensa globale, lavora locale.”

Primorski dnevnik

Scarica il PDF
Contestualizzazione

Scrolla per leggere
Click & Hold