Vizije | Visioni

Zadnji vizionar našega prostora

L’ultimo visionario del nostro spazio

Gorizia 23 . 09 . 2017

POVZETEK | ESTRATTO

slo

V Darkovi viziji je bil širok goriški prostor, ki zaobjema čezmejno ozemlje z več kot 300.000 prebivalci, kjer naj baricentrična Gorica sproži in širi koncentrične kroge v slogu velikega objema. Zato pa je bilo potrebno solidno goriško jedro, odprto v svet, jezikovno in kulturno večplastno, brez predsodkov in inkluzivno – jedro, ki ga je Darko ponazarjal s pojmom “Dve Gorici eno mesto” in delovanje v tej smeri spodbujal po načelu “Misli globalno, deluj lokalno.”

ita

Nella visione di Darko c’era l’ampio territorio goriziano, che comprende l’area transfrontaliera con oltre 300.000 abitanti, dove la baricentrica Gorizia dovrebbe lanciare e ampliare cerchi concentrici come un grande abbraccio. Ma per questo è stato necessario un nucleo goriziano solido, aperto al mondo, multilingue e multiculturale, senza preconcetti e inclusivo – un nucleo che Darko rappresentava con il concetto di “Due Gorizie, una città” e lavorando in tal senso secondo il principo “Pensa globale, lavora locale.”

ČLANEK IZ "Primorski dnevnik"

Ko slišim besedo vizija, takoj pomislim na Darka Bratino, saj je bil – vsaj zame – zadnji vizionar, ki smo ga premogli Slovenci v Italiji in nasploh naš obmejni prostor. Darko je bil človek tega prostora, vraščen v ta prostor, toda s pogledom vedno navzven, dlje in čez vsako fizično in miselno oviro.

Ko sem ga pri svojih šestnajstih letih prvič srečal in stopil z njim na dolgo in pestro pot sodelovanja, nisem imel nobenega posebnega mnenja, imel pa sem jasen občutek nečesa nenavadnega in neopredeljivega, vsekakor nekonvencionalnega. Tedaj me je potegnil v svet filma in privabil na festival jugoslovanskega filma v Pulj, kjer smo se z Davorinom, Dunjo in Marto ponoči in podnevi potepali po filmskih predstavah v mali zakotni dvorani ali veličastni areni. To je bil zametek Kinoateljeja. V Pulju se je začela moja pot z Darkom v odkrivanju filmske kulture, ki je imela vmesno etapo na tržaški univerzi in se je kasneje nadaljevala na področju politike. Daljša sopotja in kratki odmori, to je bil ritem najinega sodelovanja, ki je doseglo vrhunec med njegovim zadnjim mandatom v rimskem senatu, ko sva bila v vsakodnevnem stiku. Takrat sem dobil jasno sliko intenzivnosti njegovega dela in prizadevanj v korist našega prostora. V Darkovi viziji je to bil širok goriški prostor, ki zaobjema čezmejno ozemlje z več kot 300.000 prebivalci, kjer naj baricentrična Gorica sproži in širi koncentrične kroge v slogu velikega objema. Zato pa je bilo potrebno solidno goriško jedro, odprto v svet, jezikovno in kulturno večplastno, brez predsodkov in inkluzivno – jedro, ki ga je Darko ponazarjal s pojmom »Dve Gorici eno mesto« in delovanje v tej smeri spodbujal po načelu: »Misli globalno, deluj lokalno.«

»Več kulture v podjetništvu in več podjetništva v kulturi.«

To je bilo v njegovi glavi, načrtih in vsakdanjem delu prisotno deset let PRED Schengnom. Sicer to ni bila niti vizija, bil je jasno opredeljen politični načrt, znotraj katerega smo bili člani slovenske narodne skupnosti akterji, protagonisti in »motor« razvoja. Bili smo povezovalci tega prostora zlasti v gospodarstvu in kulturi, ki ju ne gre ločevati, temveč spletati v dinamiko medsebojnega oplojevanja po načelu: »Več kulture v podjetništvu in več podjetništva v kulturi.« Naravna posledica tovrstnega razmišljanja in načrtovanja je podjetniško-kulturna pobuda na goriškem Travniku, današnji Kinemax in Hiša filma. Neprestano poseganje po knjigah in stroki, poglobljena analiza, večplastno razumevanje okolja in družbenih silnic, predvsem pa vsakodnevni stik z ljudmi, vse to je zaznamovalo njegovo politično delo od Gorice do Strasbourga in Rima. Ko tudi danes v senatu slišijo ime Darka Bratine, prvi odziv je: »Gran signore.«

Livio Semolič

Oglej si PDF
Contestualizzazione

Scrolla per leggere
povezani - correlati
Lavorerò per questo luogo

Delal bom za ta prostor

Lavorerò per questo luogo

Gorizia 22 . 04 . 1996
Gorizia, ruolo chiave nell'Europa-cerniera

Ključna vloga Gorice v Evropi povezovanja

Gorizia, ruolo chiave nell'Europa-cerniera

Gorizia 03 . 03 . 1997