VisioniCooperazione | Sodelovanje

V preteklosti Gorice zgled za novo mednarodno vlogo

Nel passato di Gorizia un esempio per il nuovo ruolo internazionale

Gorizia 01/01/1970

Estratto dell'articolo

slo

Gorica je že bila mednarodno mesto, ko je šolanje na gimnaziji potekalo v treh jezikih. Začeti je treba torej z obnavljanjem zbledelega zgodovinskega spomina, mednarodno identiteto nasloniti na lastne korenine, začenši s priznavanjem multietničnosti v mestu samem: dokler se bodo na mestnih zidovih pojavljali lepaki proti bilingvizmu, zagotovo ne bomo mednarodni…

ita

Gorizia è già stata una città internazionale, quando l’istruzione nei licei si svolgeva in tre lingue. Bisogna quindi iniziare a riportare in vita la memoria storica, a basare l’identità internazionale sulle proprie radici, partendo dal riconoscimento della multietnicità nella città stessa: finché sui muri cittadini si presenteranno manifesti contro il bilinguismo, di certo non saremo internazionali…

Primorski dnevnik

Scarica il PDF
Contestualizzazione

Scrolla per leggere

Title Placeholder very long long

Text placeholder text placeholder text placeholder

Click & Hold