V petindvajsetih letih se je spremenil svet

In 25 anni è cambiato il mondo

Gorizia 22 . 03 . 2006

POVZETEK | ESTRATTO

slo

V katalogu, ne da bi pri tem vedeli, da bomo kmalu potem z ugodne pozicije prisostvovali jugoslovanski tranziciji, sva z Darkom Bratino zapisala, dapredstavlja “filmski pregled za Gorico tudi dolžno, dasi pozno in okrnjeno obliko povračila za nestrpnost, slaboumnost in prikrivanje, v katerih so bile vzgojene številne generacije Goričanov in z njimi tudi mi.”

ita

Nel catalogo, senza sapere che poco dopo avremmo assistito alla transizione jugoslava da una posizione privilegiata, con Darko Bratina scrivemmo, che “la rassegna cinematografica rappresenta per Gorizia anche una forma dovuta, per quanto tardiva, di indennizzo per l’intolleranza in cui numerose generazioni di Goriziani e noi con loro siamo stati allevati.

Scarica il PDF
Contestualizzazione

Scrolla per leggere

scroll

down