Umrl senator Darko Bratina

È morto il senatore Darko Bratina

Gorizia 24 . 09 . 1997

POVZETEK | ESTRATTO

slo

Začelo se je s pomladnim brstenjem, ko je kot mlad list črpal svoje življenjske moči iz okolja, v katerem je živel, iz družbe, ki ga je obdajala, ko je razumel, da je ta družba krivična in se je zato odločil za poklic, ki temelji na iskanju vsega, kar zadeva odnose med ljudmi: zato, da bi jih razumel; zato da bi ljudje ne bili več sovražniki, ampak bi skupaj gradili prihodnost.

ita

Iniziò con la gemmazione primaverile, quando come una foglia giovane attingeva alla forza vitale dall’ambiente in cui viveva, dalla società che lo circondava, quando ha compreso che questa società è ingiusta e quindi ha deciso di scegliere un mestiere che è basato sulla ricerca di tutto ciò che riguarda i rapporti tra le persone: per comprenderle; affinché le persone non fossero più nemiche, ma costruissero insieme il futuro.

Primorski dnevnik

Scarica il PDF
Contestualizzazione

Scrolla per leggere
Click & Hold