Vizije | Visioni

Umrl senator Darko Bratina

È morto il senatore Darko Bratina

Gorizia 24 . 09 . 1997

POVZETEK | ESTRATTO

slo

Začelo se je s pomladnim brstenjem, ko je kot mlad list črpal svoje življenjske moči iz okolja, v katerem je živel, iz družbe, ki ga je obdajala, ko je razumel, da je ta družba krivična in se je zato odločil za poklic, ki temelji na iskanju vsega, kar zadeva odnose med ljudmi: zato, da bi jih razumel; zato da bi ljudje ne bili več sovražniki, ampak bi skupaj gradili prihodnost.

- Primorski dnevnik

ita

Iniziò con la gemmazione primaverile, quando come una foglia giovane attingeva alla forza vitale dall’ambiente in cui viveva, dalla società che lo circondava, quando ha compreso che questa società è ingiusta e quindi ha deciso di scegliere un mestiere che è basato sulla ricerca di tutto ciò che riguarda i rapporti tra le persone: per comprenderle; affinché le persone non fossero più nemiche, ma costruissero insieme il futuro.

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contestualizzazione

Scrolla per leggere
povezani - correlati
Improvvisa morte del Sen. Bratina

Nepričakovana smrt sen. Bratine

Improvvisa morte del Sen. Bratina

Roma 24 . 09 . 1997
Intervista con Darko Bratina, neoeletto senatore

Pogovor z Darkom Bratino novoizvoljenim senatorjem

Intervista con Darko Bratina, neoeletto senatore

Trieste 08 . 04 . 1992