Vizije | Visioni

Slori letos slavi 30 let delovanja

Lo Slori quest’anno festeggia i 30 anni di operatività

Trieste 31 . 10 . 2004

POVZETEK | ESTRATTO

slo

Vsak človek je prav gotovo čudna spremenljivka, ker je hkrati odvisna spremenljivka – to pomeni, da se človek opremi glede na to, kar mu določeno okolje daje na razpolago – hkrati pa je neverjetna neodvisna spremenljivka, saj skozi svoje življenje gradi svojo biografijo, zato svojo istovetnost, na osnovi katere vrača okolju, ki mu pripada, dodatne jezikovne in kulturne premoženje.

ita

Ogni persona è indubbiamente una variabile strana, perché è al contempo una variabile dipendente – questo significa che la persona si dota di ausili considerando quanto un certo ambiente le offre – e al contempo una variabile incredibilmente indipendente, dato che nel corso della propria vita crea la propria biografia, quindi la propria identità, in base alla quale restituisce all’ambiente cui appartiene una ricchezza culturale e linguistica aggiuntiva.

ČLANEK IZ "Primorski dnevnik"

Slovenski raziskovalni inštitut v Italiji praznuje letos tridesetletnico obstoja in delovanja. Nastal je leta 1974 v okviru priprav na tedanjo Konferenco o narodnih manjšinah, ki se je odvijala v Trstu. Pravzaprav je potreba po raziskovalni ustanovi bila prisotna že nekaj let prej, Konferenca pa je postopek nastajanja pospešila, saj se je bilo potrebno nanjo temeljito pripraviti in na njej strokovno posredovati vrsto gledanj, ocen in stanj.

Nato se je Inštitut kadrovsko krepil in ozemeljsko širil na štiri dodatne “postaje” v Gorici, Čedadu in Kanalski dolini. Sočasno z velikimi negativnimi spremembami v celotni slovenski narodni skupnosti v Italiji je ustanova zašla v velike finančne težave na začetku devetdesetih let in se je iz njih izmotala v nekaj letih z lastnimi iskanji, rešitvami, odpovedmi in močmi.
Sedaj na Inštitutu nismo povsem zadovoljni s stanjem in raznimi silnicami, ki nas pogojujejo; marsikaj bi bilo mogoče napraviti več in bolje, a vselej in povsod se postavlja vprašanje kritja stroškov za projekte, zlasti pa za dodaten kader, ki naj sledi vse večjim potrebam po samoozaveščanju naše narodne skupnosti.

Na Inštitutu smo se odločili, da z zunanjimi pobudami zabeležimo jubilej na koncu koledarskega leta. Zadnji meseci so tu in bliža se tudi praznovanje, ki smo si ga zamislili tako slavnostno kot delavno. Potekalo bo 20. novembra v Narodnem domu v Trstu. Podrobneje bomo javnost še obvestili, na današnji strani pa le opozorilo nanj, ker bo naslednja stran izšla že po izvedeni pobudi.
Stran pa Vam v duhu obletnice posreduje nekaj vsebinsko izrazitih razmišljanj predsednika in treh ravnateljev, ki so v teh treh desetletjih usklajevali in usmerjali delo Inštituta. Misli so povzete iz različnih posegov, ki so jih imeli na raznih posvetih ali v priložnostnih brošurah ob 20. in 25. obetnici. V okvirju objavljamo osnovni 2. člen Statuta, ki opredeljuje smisel obstoja take ustanove med Slovenci v Italiji.

Oglej si PDF
Contestualizzazione

Scrolla per leggere
povezani - correlati
Ecco il senatore Darko Bratina

Predstavljamo senatorja Darka Bratino

Ecco il senatore Darko Bratina

Gorizia 08 . 04 . 1992
Intervista con Darko Bratina, neoeletto senatore

Pogovor z Darkom Bratino novoizvoljenim senatorjem

Intervista con Darko Bratina, neoeletto senatore

Trieste 08 . 04 . 1992