Akcije | Azioni

Široko soglasje je vzvod, ki ga nameravamo izkoristiti

L’ampia convergenza è una leva che intendiamo sfruttare

Trieste 13 . 08 . 1995

POVZETEK | ESTRATTO

slo

Perspektive so odvisne od tega, koliko bo živel parlament. Če bo njegovo življenje dolgo, je nekaj možnosti, da kaj dosežemo. Če pa bo razpuščen v kratkem, bo pa treba začeti vse znova.

- Primorski dnevnik

ita

Le prospettive dipendono da quanto durerà il parlamento. Se vivrà a lungo, ci sono delle possibilità di raggiungere qualcosa. Ma se dovesse essere sciolto a breve, bisognerà ricominciare tutto da capo.

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contestualizzazione

Scrolla per leggere
povezani - correlati
Le scope hanno spazzato via le carcasse. Allora iniziai a sognare la loro cancellazione

Metle so pometle meho. Tedaj sem začel sanjati njeno odpravo

Le scope hanno spazzato via le carcasse. Allora iniziai a sognare la loro cancellazione

Gorizia 14 . 08 . 2005
La delegazione del parlamento italiano sarà condotta da Darko Bratina

Delegacijo italijanskega parlamenta bo vodil Darko Bratina

La delegazione del parlamento italiano sarà condotta da Darko Bratina

Trieste 04 . 08 . 1995