AzioniFVG | FJK

Senatore delle mezze legislature: vita di clausura e impegno europeo

Senator polovičnih zakonodajnih dob: samostansko življenje in evropska angažiranost

Gorizia 09/03/1996

Estratto dell'articolo

ita

Articolo che ripercorre l'attività in Senato di Darko Bratina: il disegno di legge sulle minoranze in FVG, l'interessamento per le minoranze in Trentino - Alto Adige, l'impegno per la cooperazione in Europa, con la ratifica di decine di trattati e protocolli internazionali, i fondi per le PMI.

slo

Članek povzema dejavnost Darka Bratine v senatu: osnutek zakona o manjšinah v FJK, zanimanje za manjšine na Tridentinskem - Južnem Tirolskem, zavzemanje za sodelovanje v Evropi z ratificiranjem desetin mednarodnih pogodb in protokolov, dotacije za majhna in srednja podjetja.

Il Piccolo

Scarica il PDF
Contestualizzazione

Scrolla per leggere

Title Placeholder very long long

Text placeholder text placeholder text placeholder

Click & Hold