Strasti | Passioni

Senator Bratina podpredsednik skupščine UEO

Il senatore Bratina vicepresidente dell’Assemblea UEO

Trieste 14 . 11 . 1996

POVZETEK | ESTRATTO

slo

Goriški senator pa je prevzel še dve pomembni dolžnosti na področju mednarodne politike. Izvoljen je bil kot predstavnik italijanskega parlamenta v Svet Evrope in v Zahodnoevropsko obrambno zvezo. (...) Nove odgovornosti bodo lahko velikega pomena za uveljavitev strateške geopolitične vloge Gorice.

- Primorski dnevnik

ita

Il senatore goriziano ha assunto altri due compiti importanti a livello internazionale: è stato eletto come rappresentante del parlamento italiano nel Consiglio europeo e nell’Unione europea occidentale. (...) Le nuove responsabilità potrebbero avere importanti conseguenze per il riconoscimento dello strategico ruolo geopolitico di Gorizia.

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contestualizzazione

Scrolla per leggere
povezani - correlati
Lavorerò per questo luogo

Delal bom za ta prostor

Lavorerò per questo luogo

Gorizia 22 . 04 . 1996
La delegazione del parlamento italiano sarà condotta da Darko Bratina

Delegacijo italijanskega parlamenta bo vodil Darko Bratina

La delegazione del parlamento italiano sarà condotta da Darko Bratina

Trieste 04 . 08 . 1995