Poklon viziji

Omaggio a una visione

Festival

Ustanovitelj Kinoateljeja, sociolog in filmski kritik Darko Bratina (1942-1997) je filmskemu, televizijskemu in video mediju pripisoval posebno spoznavno in sporočilno vlogo: menil je namreč, da gre za najboljše sredstvo za razumevanje družbe, zgodovine in kulture. Po njem poimenovana nagrada sledi tej viziji, saj izbira dela in avtorje, ki estetske vrednote dopolnjujejo s posebno pozornostjo do zgodovinskega in družbenega okolja ter se zavzemajo za medkulturno komunikacijo. Leta 1999 je kot prva nagrado prejela režiserka Maja Weiss za dokumentarni film Cesta Bratstva in Enotnosti; popoln seznam nagrajencev glej spodaj.

Il Kinoatelje conferisce dal anno 1999 il Premio Darko Bratina in memoria al suo fondatore: Darko Bratina (Gorizia 1942 – Obernai 1997), Senatore della Repubblica, sociologo e critico cinematografico, conferiva all’opera cinematografica, video e televisiva un valore specifico di conoscenza, la considerava una via privilegiata per comprendere e comunicare una società, una storia, una cultura. Il Premio insegue tale visione, selezionando opere e autori che ai pregi estetici aggiungano una particolare attenzione all’ambiente storico e sociale e posseggano una vocazione alla comunicazione interculturale.

Danes zajema nagrada formo čezmejnega filmskega festivala, Poklon Viziji, ki se odvija v medregijskem prostoru med Slovenijo in Italijo in povezuje tako gledalce kot filmske inštitucije v 7 različnih mestih (Gorica, Nova Gorica, Trst, Izola, Špeter, Videm in Ljubljana), katerih razdalja merjena v kilometrih ni velika, njihova kulturna raznolikost pa izrazita in hkrati bogastvo našega čezmejnega prostora. Pogovori z nagrajencem, projekcije filmov in strokovna delavnica – masterclass so organizirani v sodelovanju s partnerji iz posameznega mesta. Celoten program je dvojezičen (v italijanščini in slovenščini), z izjemo strokovne delavnice – masterclassa, ki poteka v angleškem jeziku.

Oggi il Premio Darko Bratina è un festival, Omaggio a una visione, presente in sette città, sia in Italia che in Slovenia, creando così una rete tra spettatori e instituzioni di una zona multiculturale. Il festival assume così un valore aggiunto diventando veicolo del patrimonio culturale e linguistico di un territorio non molto vasto ma culturalmente vivace e dinamico. Il festival si svolge a Gorizia, Nova Gorica, Trieste, Isola, San Pietro al Natisone, Udine e Ljubljana. Tutti gli eventi sono organizzati in collaborazioni con i partner della città ospitante. Il programma è bilingue.

Gorizia /Gorica, Nova Gorica, Udine,
Ljubljana, Trieste /Trst, Izola /Isola,
San Pietro al Natisone /Špietar

NEKAJ VEČ | ESPLORA

scroll

down