Akcije | Azioni

Levica pomeni delati za človeštvo

Sinistra significa lavorare per l’umanità

Trieste 14 . 04 . 1993

POVZETEK | ESTRATTO

slo

Današnja levica mora resno razmišljati torej predvsem o vprašanju identitet, o posledicah terciarne revolucije in o well-fare state. Pri tem nimam v mislih “well-fare state” ekskluzivnega, klasičnega državnega izvora, temveč mislim na razmere, ki ljudem zagotavljajo preživetje. Če namreč to ni zagotovljeno, mora v družbi nujno priti do deviacij, kot so organiziran kriminal in podobno.

- Primorski dnevnik

ita

La sinistra odierna deve riflettere seriamente, in particolare sulla questione dell'identità, sulle conseguenze della rivoluzione terziaria e sul welfare state. Non penso al welfare state di origine statale in senso classico ed esclusivo, ma a condizioni che garantiscano la sopravvivenza alle persone. Se ciò non è garantito, infatti, la società deve necessariamente arrivare a deviazioni quali la criminalità organizzata e simili.

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contestualizzazione

Scrolla per leggere
povezani - correlati
Qual è il ruolo della sinistra nell'Europa dei popoli

Kakšna je vloga levice v Evropi narodov

Qual è il ruolo della sinistra nell'Europa dei popoli

Trieste 24 . 07 . 1991
Cos’è oggi di sinistra? Soprattutto l’onestà

Kaj je danes levičarsko? Predvsem poštenost

Cos’è oggi di sinistra? Soprattutto l’onestà

Gorizia 06 . 03 . 1992