Vizije | Visioni

Gorizia, ruolo chiave nell'Europa-cerniera

Ključna vloga Gorice v Evropi povezovanja

Gorizia 03 . 03 . 1997

POVZETEK | ESTRATTO

ita

Si parla del ruolo di Darko Bratina come relatore in 13 disegni di legge per la ratifica di accordi con 13 Paesi dell'Europa orientale. Parallelismi tra il Friuli Venezia Giulia e altri Paesi Est europei. Focus sull'importanza degli istituti di formazione internazionali dell'area giuliana.

- Il Piccolo

slo

Beseda teče o vlogi Darka Bratine kot poročevalca za 13 zakonskih predlogov za ratifikacijo sporazumov s 13 državami vzhodne Evrope. Vzporednice med Furlanijo - Julijsko krajino in drugimi vzhodnoevropskimi deželami. Posebno pozornost namenja senator mednarodnim izobraževalnim zavodom v julijskem prostoru. 

- Il Piccolo

Visualizza il PDF
Contestualizzazione

Scrolla per leggere
povezani - correlati
Via dai margini, entriamo consapevolmente nel centro dell’Europa

Ven iz obrobja, zavestno stopimo v središče Evrope

Via dai margini, entriamo consapevolmente nel centro dell’Europa

Trieste 20 . 03 . 1994
Il Nord Est pretende servizi e infrastrutture

Severovzhod terja storitve in infrastrukture

Il Nord Est pretende servizi e infrastrutture

Gorizia 13 . 03 . 1996