Strasti | Passioni

Pri kinu Vittoria v Gorici: Filmski video monitor '93

Al cinema Vittoria di Gorizia: Film video monitor '93

Gorizia 01 . 04 . 1993

POVZETEK | ESTRATTO

slo

Na osnovi filmskega in televizijskega ustvarjalnega dela, torej filmvidea, omogoča tovrstna pobuda razmišljanje in stike, ki vodijo v razmišljanje in preverjanje sodobnih zgodovinsko-kulturnih ter političnih scenarijev Slovencev. Po njihovih najnovejših opredelitvah je to primer skupnega etnosa v stalnem soočanju z drugimi etnosi, bodisi znotraj kot izven Slovenije.

- - Primorski dnevnik

ita

Tale iniziative attraverso il lavoro creativo del cinema e della televisione, ovvero del film-video, stabilisce dei contatti che permettono di constatare e riflettere sugli scenari storico-culturali e anche politici degli sloveni. Secondo le loro definizioni più aggiornate, si tratta di un esempio di ethnos collettivo in costante confronto con altri ethnos, sia all’interno che al di fuori della Slovenia.

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contestualizzazione

Scrolla per leggere
povezani - correlati
9. Film Video Monitor

9. Film Video Monitor

9. Film Video Monitor

Gorizia 17 . 04 . 1994
A Gorizia da giovedì il 7° Film Video Monitor con film e tv della Slovenia indipendente

V Gorici od četrtka 7. Film Video Monitor s filmi in televizijo neodvisne Slovenije

A Gorizia da giovedì il 7° Film Video Monitor con film e tv della Slovenia indipendente

Gorizia 10 . 03 . 1992