01.01 - 31.12 2019

Prehojena pot in vizija razvoja filmske vzgoje

La visione e il percorso nell'educazione audiovisiva

Gorizia

Piazza della Vittoria, 38 - 34170 Gorizia

INTRODUZIONE

Slo

Širjenje filmske kulture med mladimi – v najširšem pomenu besede – daje svojstven pečat delovanju Kinaoteljeja vse od njegove ustanovitve pred več kot štiridesetimi leti. Usmerjeno razvijanje vzgojno filmskih vsebin, ki vključujejo neposredno sodelovanje izobraževalnih ustanov, nižjih, osnovnih in srednjih šol, pa je izrazito zaznamovalo naše delovanje v zadnjih petnajstih letih. Jasno smo razumeli, kako pomembno je za mlade generacije odpiranje vrat v svet umetnosti, v čarobni svet gibljivih podob in avtorskega filma, ki napeljuje in sili k zastavljanju novih vprašanj in raziskovanju še ne znanega sveta. V mladih tako raste kritičen pogled na družbo in vse, kar jih obdaja, hkrati pa odpira možnost za njihovo raziskovanje navznoter, ki je nujno v procesu ustvarjanja, ko na filmskih delavnicah in taborih poskušajo svoja čudenja in čutenja skicirati v zgodborise, jih ujeti v gibljive podobe in na koncu v montaži sestaviti v čisto prave kratke filme.

PROGRAM

V prvih korakih smo na šolah ob prisotnosti avtorske ekipe organizirali predvsem projekcije filmov, ki so nastajali v lastni Kinoateljejevi produkciji in so mladim približevali zgodovino našega čezmejnega prostora. Raslo je zanimanje in želja po ogledu kakovostnega filma in organizirali smo prve projekcije slovenskega, pa tudi evropskega avtorskega filma v kinu v goriški Hiši filma, katere del smo postali. Odločeni smo bili, da naše znanje in izkušnje, moči in resurse usmerimo v snovanje projektov, ki bodo v čezmejni prostor prinašale dobre prakse in aktualna znanja na področju filmskega opismenjevanja. Leta 2012 smo zasnovali projekt GoNGlab*, katerega namen je bil vzpostaviti čezmejno izobraževalno platformo, ki bo spodbujala  prenos izkušenj in znanja vseh vpletenih partnerjev (ustanoviteljev Hiše filma, ki so Mediateka.GO ”Ugo Casiraghi”, Transmedia s.r.l., DAMS Cinema – Laboratorio Camera Ottica, Premio Sergio Amidei in Kinoatelje ter tudi parterjev na slovenski strani Ustanove Silvana Furlana, Zavoda Kinoatelje in Zavoda Otok) na mlade iz Gorice in Nove Gorice. Rodil se je mednarodni filmski tabor, ki še danes dopolnjuje delovanje Kinoateljeja in Ustanove Silvana Furlana na področju filmske vzgoje in združuje mlade nadobudne filmarje iz obeh strani meje. Prvi filmski tabor, ki se je leta 2012 odvijal v goriških Brdih, smo organizirali s pomočjo prijateljev iz Celovca, ki so z nami delili svoje dragocene dolgoletne izkušnje mladinske filmske produkcije med Koroškimi Slovenci v projektu Iskrica.

 

Izpostaviti velja niz kompleksnih izobraževalnih projektov, s katerimi smo učencem in dijakom iz Gorice, Trsta, Doberdoba in Špetra, preko ogleda dokumentarnih filmov, arhivskih materialov in fotografij, filmskih ustvarjalnic, strokovnih ekskurzij in projekcij, približevali zahtevno zgodovinsko temo prve svetovne vojne. V šolskem letu 2014/2015 je potekal projekt Otroci Otrokom,v katerem smo preko avdiovizualnega medija spodbujali njihovo kritično razmišljanje o vrednotah miru in grozotah vojne. Posneli smo štiri avdiovizualne poslanic miru, ki dajejo glas mladim in njihovi želji po miru.Naslednji v nizu, projekt Vse, kar imam, nosim s seboj.,se je osredotočil na ozaveščanje mladih o aktualnih temah migracijskih in begunskih vprašanj. Mlade smo želeli opozoriti, da so bili tudi naši nonoti in none primorani zapuščati svoje domove po vzpostavitvi soške fronte leta 1915 in so tako doživeli bridko izkušnjo begunstva. Danes pa smo mi tisti, ki sprejemamo vojne begunce; ne razumemo njihovega jezika, kulture, vrednostnega sistema; ne poznamo njihovih želja, njihovega trpljenja tudi ne. Mladi so obiskali sprejemni centre v Gabrjah, na šolah smo gostili begunce iz Bližnjega vzhoda in Afrike, ki so nam predstavili delček svoje kulture, postali so del našega večdimenzionalnega projekta, ki je poleg predavanj, filmskih projekcij in interaktivne razstave produciral tudi kratke igrano-dokumentarne filme. V šolskem letu 2017/2018 smo v projektu Od dnevnika do blogtako skozi branje literature kot tudi pisanje svojih dnevnikov spoznavali literarno formo dnevnika nekoč in danes. Mladi so krepili lastne veščine pisanja in izražanja v slovenskem jeziku, tudi skozi avdiovizualni jezik in bloganje. Nastala je interaktivna instalacija, navdihnjena po dnevniku Otroci, vojaki, vlaki: 1910-1925: pripoved tete Marie,ki je kot otrok zapustila rojstno vas v Benečiji zaradi 12. soške bitke. V šolskem letu 2019/2020 bomo izvajali nov izobraževalni projekt Vojna besed ali spoštljiva tišina!, usmerjen predvsem na goriške gimnazijce.

S poznavanjem preteklosti do razumevanja sedanjosti – nekako tako bi lahko strnili dejavnosti, ki so se odvijale v večletnem ciklu zgoraj navedenih projektov.

 

Projekt Zaupati čez mejo: Darko Bratina med sociologijo in filmom nam je ponudil edinstveno priložnost, da Kinoateljejeve vzgojno-izobraževalne programe razvijamo v polnem zamahu. Med najdragocenejšimi in strateškimi novimi vsebinami velja izpostaviti seminarje za učno osebje Gibljive podobe in slovenska beseda, ki so bili zelo dobro obiskani in jih lahko razumemo kot dokaz, da so tudi izobraževalne institucije prepoznale kvaliteto in potencial, ki ga film kot didaktični pripomoček ponuja. Iz omenjenih strokovnih srečanj so se ob sodelovanju učnega osebja rodili številni projekti na osnovnih, srednjih pa tudi višjih šolah in vrtcih, ki so v letu 2018 in prvi polovici 2019 ponudili preko 50 filmskih projekciji in delavnic. Ob tesnem sodelovanju z ravnateljstvom šole Doberdob razvijamo seminarje za učno osebje na področju filmske vzgoje še naprej!

 

Poučevanje filma v šolah in njegovo vključevanje v učne programe doživlja zadnjih nekaj let pravi razcvet, tako v Sloveniji kot Italiji. V šolskem letu 2019/2020 bodo učenci osnovnih in srednjih šol v Sloveniji prvič lahko izbirali tudi predmet filmske vzgoje. Kinoatelje želi s svojim dolgoletnim strokovnim delovanje in izkušnjami, pridobljenimi v zgoraj navedenih projektih, ter ob tesnem sodelovanju učnega osebja in vodstva šol zasnovati učinkovit program filmske vzgoje, krojen po meri izobraževalnega programa slovenskih šol v Italiji. Ponosni smo, da smo se s projektom Izražanje skozi eksperimentiranje,ki želi mladim približati govorico eksperimentalnega filma, vključili v nacionalni načrt Film v šolah, ki ga podpirata MIUR – Ministrstvo za šolstvo, univerzo in raziskovanje in MIBAC – Ministrstvo za kulturo v Republiki Italiji.

Prostor na meji in z njim tudi delovanje vzgojno-izobraževalnih institucij zaznamuje pripadnost dvema različnima sistemoma, kar ponuja v presečišču priložnost za ustvarjanje presežkov in svojskih rešitev, a je njegova kompleksnost včasih tudi ovira pri hitremu in učinkovitemu vključevanju v aktualno politiko in smernice na področju filmske vzgoje danes. Kinoatelje se aktivno vključuje v mreže in projekte filmske vzgoje na obeh straneh meje, a bo za vztrajno kvalitetno nadgradnjo in preboj potrebno poskrbeti tudi za redno programsko financiranje, ki ne bo odvisno samo od sredstev pridobljenih v okviru enkratnih projektov.

 

Mateja Zorn

scroll

down