Vizije | Visioni

Epohalne spremembe in nova vloga manjšin

Cambiamenti epocali e il nuovo ruolo delle minoranze

Gorizia 14 . 11 . 1992

POVZETEK | ESTRATTO

slo

Klasična centralistična država-nacija ima, potem ko je že propadla njena realsocialistična inačica, kjer je združevalni pojem nacije nadomeščala partija, po vsej verjetnosti štete dneve. To pa odpira zanimiva čeravno kompleksna vprašanja tako na mednarodnopravnem področju kot tudi glede varstva manjšin. Varstvo manjšin in kultur predstavlja danes ekološki problem tako kot varstvo okolja…

- Primorski dnevnik

ita

Una volta crollata la sua variante realsocialista, dove la nazione come concetto unificatore era sostituita dal partito, il classico stato-nazione centralistico ha probabilmente i giorni contati. Ma questo apre interessanti, per quanto complesse, questioni sia a livello di diritto internazionale sia in termini di tutela delle minoranze. La tutela di culture e minoranze è oggi un problema ecologico al pari della tutela dell’ambiente …

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contestualizzazione

Scrolla per leggere
povezani - correlati
Il Sen. Bratina ammonisce sulla poca sensibilità riguardo la questione della lingua e delle minoranze<br />

Sen. Bratina opozoril na premajhno občutljivost do vprašanja jezika in manjšin

Il Sen. Bratina ammonisce sulla poca sensibilità riguardo la questione della lingua e delle minoranze

Roma 24 . 02 . 1996
Intervista con Darko Bratina, neoeletto senatore

Pogovor z Darkom Bratino novoizvoljenim senatorjem

Intervista con Darko Bratina, neoeletto senatore

Trieste 08 . 04 . 1992