Strasti | Passions

Volitve zelo pomembne tudi za našo skupnost

Elections are also very important for our community

Gorizia 16 . 06 . 1984

POVZETEK | EXCERPT

slo

Biti Slovenec italijanskega državljanstva, zvest lastnim narodnim koreninam in ki polnopravno deluje tudi v italijanskem okolju, pomeni naravno in samoumevno poudarjati lastno izvirno evropsko značilnost ter neodvisnost…

- Primorski dnevnik

eng

To be a Slovenian with an Italian citizenship that is loyal to one’s national roots and acts to the full in the Italian environment means to naturally and self-evidently emphasise one’s own original European characteristic and independence…

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
A city in the heart

Mesto v srcu

A city in the heart

Gorizia 21 . 07 . 1993
The last visionary of our space

Zadnji vizionar našega prostora

The last visionary of our space

Gorizia 23 . 09 . 2017

scroll

down