Strasti | Passions

Ven iz obrobja, zavestno stopimo v središče Evrope

Away from the edges, we consciously enter the center of Europe

Trieste 20 . 03 . 1994

POVZETEK | EXCERPT

slo

...pozivam k vzajemni gradnji zaželjene prihodnosti s skupnim oblikovanjem projekta za nove smeri spoznavanja in kulture, za nove izmenjave in razvojne poti in za nove možnosti zaposlovanja in podjetnosti, ker nas pomembno križišče, na katerm živimo, izziva, da se odpovemo obrobju in se zavestno postavimo v središče Evrope.

- Primorski dnevnik

eng

... I speak about building together the future we all want, together with the common project towards new ways of knowledge and culture, for new exchanges and development methods and for new chances of employment and entrepreneurship. All this will be possible because the important crossroads we live in, require us to leave the edges and consciously enter the center of Europe.

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
Bratina: ‘Autonomy from Udine and from Trieste’

Bratina: Neodvisni od Vidma in od Trsta

Bratina: ‘Autonomy from Udine and from Trieste’

Gorizia 15 . 03 . 1994
Gorizia, player of a key role in the hinges of Europe

Ključna vloga Gorice v Evropi povezovanja

Gorizia, player of a key role in the hinges of Europe

Gorizia 03 . 03 . 1997