vizije | Visions

V preteklosti Gorice zgled za novo mednarodno vlogo

In Gorizia’s past, a model for a new international role

Gorizia 22 . 09 . 1993

POVZETEK | EXCERPT

slo

Gorica je že bila mednarodno mesto, ko je šolanje na gimnaziji potekalo v treh jezikih. Začeti je treba torej z obnavljanjem zbledelega zgodovinskega spomina, mednarodno identiteto nasloniti na lastne korenine, začenši s priznavanjem multietničnosti v mestu samem: dokler se bodo na mestnih zidovih pojavljali lepaki proti bilingvizmu, zagotovo ne bomo mednarodni…

eng

Gorizia had already been an international city at the time when the schooling at the high school took place in three languages. We therefore need to begin by reviving the faded historical memory, we need to lean the international identity on our own roots, beginning by acknowledging the multiethnicity in the city itself: as long as placards against bilingualism keep appearing on the city walls, we certainly won’t be international…

Oglej si PDF
Contextualisation

Scroll to read