Strasti | Passions

V Gorici od četrtka 7. Film Video Monitor s filmi in televizijo neodvisne Slovenije

From Thursday, in Gorizia, the 7th Film Video Monitor with films and tv from independent Slovenia

Gorizia 10 . 03 . 1992

POVZETEK | EXCERPT

slo

FVM kot trans-nacionalni in trans-mejni preplet v celovitem goriškem prostoru ustvarja stvaren dialog med dvema mestoma, dvemi občinstvi preko avtentičnih izmenjav med dvemi stičnimi kulturno-jezikovnimi področji, italijanskim in slovenskim, ki se srečujeta, odkrivata, prepoznavata preko podob, zvokov, besed. Dve lokalni vasi z izrazito identiteto, ki se upirata pogrezanju v globalno vas.

- Primorski dnevnik

eng

As a trans-national and trans-border intertwinement, FVM creates an actual dialogue between two cities [Gorizia and Nova Gorica] and two audiences through genuine exchanges between two contiguous cultural and linguistic areas, the Italian and the Slovenian, which meet, discover and recognise each other through images, sounds, words. Two local villages with distinct identities that resist being pulled down into a global village.

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
9. Film Video Monitor

9. Film Video Monitor

9. Film Video Monitor

Gorizia 17 . 04 . 1994
Kinoatelje’s rich offer

Bogata bera Kinoateljeja

Kinoatelje’s rich offer

Gorizia 19 . 07 . 1992