Strasti | Passions

The confirmation of progressive forces can give Gorizia a new perspective

Uveljavitev naprednih sil lahko ponudi Gorici novo perspektivo

Gorizia 26 . 03 . 1994

POVZETEK | EXCERPT

eng

I have come to the conclusion that, unlike my opponents, I am ironically more suited to understand this territory, which is my home. I'm suitable because I can speak with the people in their languages, Slovenian with Slovenians, Italian with Italians, Friulian with Friulians. This allows you to listen to things that those who don't speak these three languages cannot hear. Listening is important. By listening carefully about the problems, you can more easily translate it into a political perspective.


- Primorski dnevnik

slo

Prišel sem do zaključka, da sem na razliko od mojih konkurentov paradoksalno primernejši za razumevanje tega teritorija, kije moj dom, moja domovina. Primeren sem, ker se lahko pogovarjam z ljudmi v tem območju v njihovem jeziku, s Slovenci po slovensko, z Italijani po italijansko in s Furlani po furlansko. To ti omogoča, da poslušaš nekatere stvari, ki jim ne more prisluhniti, kdor ne pozna vseh treh jezikov. Posluh je važen. S tem, da imaš dober posluh do problematike potem lahko tudi to problematiko prevedeš v politično perspektivo.

- Primorski dnevnik

View document
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
Bratina: ‘Autonomy from Udine and from Trieste’

Bratina: Neodvisni od Vidma in od Trsta

Bratina: ‘Autonomy from Udine and from Trieste’

Gorizia 15 . 03 . 1994
I will work for this place

Delal bom za ta prostor

I will work for this place

Gorizia 22 . 04 . 1996