Strasti | Passions

Unexpected death of Senator Bratina

Nepričakovana smrt sen. Bratine

Roma 24 . 09 . 1997

POVZETEK | EXCERPT

eng

Mancino has highlighted the essential features of Bratina, defining him balanced and measured, committed in strengthening the voice of a borderland, working to ensure that harmony and understanding between cultures were affirmed in that part of north-eastern Italy. The president of the Senate, in mourning, suspended the session for fifteen minutes.
The condolences of the Democratic Left group were expressed by President Cesare Salvi. Bratina was an authoritative parliamentarian and esteemed not only by his comrades, but also by colleagues from other groups. He was surely one of the most listened in the Foreign Affairs Commission, where he's been a member for three legislatures. But Bratina was also a man full of cultural curiosities, an intellectual goal with a great passion for cinematography.

slo

Mancino je opisal bistvene Bratinove lastnosti: bil je uravnovešen in umirjen, skrbel je za to, da se sliši glas z meje, in delal za to, da bi se na tistem koncu severovzhodne Italije ustalila sožitje in razumevanje med narodi. Predsednik senata je v znak žalovanja prekinil zasedanje za petnajst minut.
Žalovanje skupine Demokratske levice je izrazil njen predsednik Cesare Salvi. Bratina je bil ugleden parlamentarec, ki ga niso cenili samo njegovi sodelavci, ampak tudi kolegi iz drugih parlamentarnih skupin. Nedvomno je bil eden najbolj poslušanih senatorjev v komisiji za zunanje zadeve, organu, katerega član je bil že tri zakonodajne dobe. Bratina je bil tudi poln kulturne radovednosti, velik intelektualec in navdušenec za kinematografijo. 

Contextualisation

Scroll to read