vizije | Visions

Umrl senator Darko Bratina

Senator Darko Bratina died

Gorizia 24 . 09 . 1997

POVZETEK | EXCERPT

slo

Začelo se je s pomladnim brstenjem, ko je kot mlad list črpal svoje življenjske moči iz okolja, v katerem je živel, iz družbe, ki ga je obdajala, ko je razumel, da je ta družba krivična in se je zato odločil za poklic, ki temelji na iskanju vsega, kar zadeva odnose med ljudmi: zato, da bi jih razumel; zato da bi ljudje ne bili več sovražniki, ampak bi skupaj gradili prihodnost.

- Primorski dnevnik

eng

It began with spring budding when, as a young leaf, he drew his vital power from the environment in which he lived, the society that surrounded him, when he understood that that society was unjust and therefore decided on a profession based on searching for everything concerning relations between people: in order to understand them; so people would no longer be enemies, but would build the future together.

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
Unexpected death of Senator Bratina

Nepričakovana smrt sen. Bratine

Unexpected death of Senator Bratina

Roma 24 . 09 . 1997
A talk with Darko Bratina, a newly elected Senator

Pogovor z Darkom Bratino novoizvoljenim senatorjem

A talk with Darko Bratina, a newly elected Senator

Trieste 08 . 04 . 1992