Akcije | Actions

Topel aplavz senatorjev je bilo največje zadoščenje

The warm applause of the Senators was the greatest satisfaction

Gorizia 10 . 08 . 1997

POVZETEK | EXCERPT

slo

Namesto dolgih govorov je Bratina smisel novega pristopa, ki je potreben v odnosu do manjšin, zaupal besedni igri. Besedo “etnos”, je dejal, naj bi poslej pisali “et-nos”, kar v latinščini pomeni “tudi mi”. Vsak, tudi “manjšinski jaz” naj bi torej dobil svoj status in polnopravno priznanje v Evropi.

- Primorski dnevnik

eng

Instead of employing long speeches, Bratina expressed the point of the new approach needed in the relation towards minorities with a play on words. He said that the word “ethnos” should thereafter be written “et-nos”, which in Latin means “we too”. Every, even a “minority I” is thus supposed to get their own status and a full recognition in Europe.

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
The delegation of the Italian parliament will be led by Darko Bratina

Delegacijo italijanskega parlamenta bo vodil Darko Bratina

The delegation of the Italian parliament will be led by Darko Bratina

Trieste 04 . 08 . 1995
This is senator Darko Bratina

Predstavljamo senatorja Darka Bratino

This is senator Darko Bratina

Gorizia 08 . 04 . 1992

scroll

down