vizije | Visions

The Bratina - shock

Bratina šok

Gorizia 09 . 04 . 1992

POVZETEK | EXCERPT

eng

A Slovenian represents us in Rome. Declarations from various individual representatives of Gorizia’s society and politics in the aftermath of the elections: doubts and perplexities on whether the senator can adequately represent the different national and political communities, disappointment but also faith and satisfaction.

- Il Piccolo

slo

V Rimu nas zastopa Slovenec. Izjave nekaterih predstavnikov goriške civilne družbe in politike v povolilnem obdobju. Zaznati je presenečenje in dvome o tem, ali bo senator lahko predstavljal različne narodne in politične skupnosti, občutke razočaranja, a tudi zaupanje in zadovoljstvo.

- Il Piccolo

View document
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
A city in the heart

Mesto v srcu

A city in the heart

Gorizia 21 . 07 . 1993
I will work for this place

Delal bom za ta prostor

I will work for this place

Gorizia 22 . 04 . 1996