vizije | Visions

The principle of minority representation adopted

Sprejeli princip o zastopstvu manjšine

Trieste 16 . 02 . 1993

POVZETEK | EXCERPT

eng

Even though we do have certain things, this does not ensure the normal work of the minority. I have the impression that the minority today is itself in a bit of a crisis in the sense that we still do not have the right political directions and adequate organisations for things to develop somewhat differently. So this problem is not only external, it is also an internal problem of the minority as such.

- Primorski dnevnik

slo

Kljub temu, da nekatere stvari le imamo , to ne zagotavlja normalnega dela manjšine. Vtis imam, da smo verjetno tudi znotraj manjšine same danes nekoliko v krizi, v smislu, da nismo dobili še pravih političnih smeri in adekvatnih organizacij, da bi se to razvijalo nekoliko drugače. Torej ni samo zunanji problem, je tudi interni problem manjšine kot take.

- Primorski dnevnik

View document
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
Senator Bratina pointed out the insufficient sensitivity to the issues of language and minorities <br />

Sen. Bratina opozoril na premajhno občutljivost do vprašanja jezika in manjšin

Senator Bratina pointed out the insufficient sensitivity to the issues of language and minorities

Roma 24 . 02 . 1996
On the safeguard of the minority, Romoli plays on demagoguery

Glede zaščite manjšine Romoli igra na demagogijo

On the safeguard of the minority, Romoli plays on demagoguery

Gorizia 13 . 04 . 1996