Akcije | Actions

Slovenski upravitelji za Oljko in Bratino

The leadership of Slovenian minority organisations for The Olive Tree and Bratina

Gorizia 17 . 04 . 1996

POVZETEK | EXCERPT

slo

Tokrat smo vsi na isti strani za dosego skupnega cilja. (...) Sen. Darko Bratina je izpostavil prav pomen združevanja različnih sil za zagotoviti državi sodobno evropsko perspektivo.

- Primorski dnevnik

eng

This time, we’re all on the same side for the achievement of our common goal. (...) Sen. Darko Bratina emphasized the importance of joining the various forces to provide the country with a modern European perspective.
- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
I will work for this place

Delal bom za ta prostor

I will work for this place

Gorizia 22 . 04 . 1996
Bratina:

Bratina: “V sedanji fazi smo za manjšino dosegli največ”

Bratina: "In this phase we reached the best for the minority"

Gorizia 06 . 08 . 1993