vizije | Visions

Slori letos slavi 30 let delovanja

This year, the Slovenian Research Institute will celebrate its 30th anniversary

Trieste 31 . 10 . 2004

POVZETEK | EXCERPT

slo

Vsak človek je prav gotovo čudna spremenljivka, ker je hkrati odvisna spremenljivka – to pomeni, da se človek opremi glede na to, kar mu določeno okolje daje na razpolago – hkrati pa je neverjetna neodvisna spremenljivka, saj skozi svoje življenje gradi svojo biografijo, zato svojo istovetnost, na osnovi katere vrača okolju, ki mu pripada, dodatne jezikovne in kulturne premoženje.

eng

Human beings are certainly unusual variables because they are at the same time dependent variables – this means that they are equipped in view of what a certain environment offers them – but they are at the same time incredible independent variables because, through their lives, they build their biographies, and therefore their identities, on the basis of which they give additional linguistic and cultural assets back to the environment they belong.

ARTICLE FROM NEWSPAPER "Primorski dnevnik"

Slovenski raziskovalni inštitut v Italiji praznuje letos tridesetletnico obstoja in delovanja. Nastal je leta 1974 v okviru priprav na tedanjo Konferenco o narodnih manjšinah, ki se je odvijala v Trstu. Pravzaprav je potreba po raziskovalni ustanovi bila prisotna že nekaj let prej, Konferenca pa je postopek nastajanja pospešila, saj se je bilo potrebno nanjo temeljito pripraviti in na njej strokovno posredovati vrsto gledanj, ocen in stanj.

Nato se je Inštitut kadrovsko krepil in ozemeljsko širil na štiri dodatne “postaje” v Gorici, Čedadu in Kanalski dolini. Sočasno z velikimi negativnimi spremembami v celotni slovenski narodni skupnosti v Italiji je ustanova zašla v velike finančne težave na začetku devetdesetih let in se je iz njih izmotala v nekaj letih z lastnimi iskanji, rešitvami, odpovedmi in močmi.
Sedaj na Inštitutu nismo povsem zadovoljni s stanjem in raznimi silnicami, ki nas pogojujejo; marsikaj bi bilo mogoče napraviti več in bolje, a vselej in povsod se postavlja vprašanje kritja stroškov za projekte, zlasti pa za dodaten kader, ki naj sledi vse večjim potrebam po samoozaveščanju naše narodne skupnosti.

Na Inštitutu smo se odločili, da z zunanjimi pobudami zabeležimo jubilej na koncu koledarskega leta. Zadnji meseci so tu in bliža se tudi praznovanje, ki smo si ga zamislili tako slavnostno kot delavno. Potekalo bo 20. novembra v Narodnem domu v Trstu. Podrobneje bomo javnost še obvestili, na današnji strani pa le opozorilo nanj, ker bo naslednja stran izšla že po izvedeni pobudi.
Stran pa Vam v duhu obletnice posreduje nekaj vsebinsko izrazitih razmišljanj predsednika in treh ravnateljev, ki so v teh treh desetletjih usklajevali in usmerjali delo Inštituta. Misli so povzete iz različnih posegov, ki so jih imeli na raznih posvetih ali v priložnostnih brošurah ob 20. in 25. obetnici. V okvirju objavljamo osnovni 2. člen Statuta, ki opredeljuje smisel obstoja take ustanove med Slovenci v Italiji.

Oglej si PDF
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
A talk with Darko Bratina, a newly elected Senator

Pogovor z Darkom Bratino novoizvoljenim senatorjem

A talk with Darko Bratina, a newly elected Senator

Trieste 08 . 04 . 1992
This is senator Darko Bratina

Predstavljamo senatorja Darka Bratino

This is senator Darko Bratina

Gorizia 08 . 04 . 1992

scroll

down