Sitting of the Commissioners meeting 3rd Chamber and 3rd Senate

Skupno zasedanje 3. komisije zbornice in 3. komisije senata

Roma 15 . 07 . 1992

POVZETEK | EXCERPT

eng

These problems [refugees in Slovenia] can not be solved by military confrontation or by territorial redistribution, but by adopting a very strong diplomatic initiative [...] to review, if necessary, also the borders, but with the consent of the interested parties and a political fiction of minorities.

slo

Teh problemov [begunci v Sloveniji] ni mogoče rešiti z vojaškimi konflikti in niti z ozemeljsko prerazdelitvijo, ampak samo z močno diplomatsko akcijo […] da se po potrebi preveri tudi meje, vendar s soglasjem vpletenih strani in z močno politiko za manjšine […].

Contextualisation

Scroll to read