Akcije | Actions

Široko soglasje je vzvod, ki ga nameravamo izkoristiti

The broad consensus is a lever we intend to take advantage of.

Trieste 13 . 08 . 1995

POVZETEK | EXCERPT

slo

Perspektive so odvisne od tega, koliko bo živel parlament. Če bo njegovo življenje dolgo, je nekaj možnosti, da kaj dosežemo. Če pa bo razpuščen v kratkem, bo pa treba začeti vse znova.

- Primorski dnevnik

eng

The prospects depend on how long the parliament will live. If its life is long, there’s a chance to achieve something. But if it’s dissolved soon, we will have to start all over again.

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
The brooms swept away the border. And then I started to dream about its abolishment.

Metle so pometle meho. Tedaj sem začel sanjati njeno odpravo

The brooms swept away the border. And then I started to dream about its abolishment.

Gorizia 14 . 08 . 2005
The delegation of the Italian parliament will be led by Darko Bratina

Delegacijo italijanskega parlamenta bo vodil Darko Bratina

The delegation of the Italian parliament will be led by Darko Bratina

Trieste 04 . 08 . 1995