Akcije | Actions

Senator of the half-made legislatures: life of a recluse and commitment to Europe

Senator polovičnih zakonodajnih dob: samostansko življenje in evropska angažiranost

Gorizia 09 . 03 . 1996

POVZETEK | EXCERPT

eng

Article that retraces Darko Bratina’s activities in the Senate: the draft law on minorities in FVG, the interest for minorities in Trentino – Alto Adige, the commitment for cooperation in Europe, with the ratification of dozens of treaties and international protocols, the funding for small and medium-sized enterprises.

- Il Piccolo

slo

Članek povzema dejavnost Darka Bratine v senatu: osnutek zakona o manjšinah v FJK, zanimanje za manjšine na Tridentinskem - Južnem Tirolskem, zavzemanje za sodelovanje v Evropi z ratificiranjem desetin mednarodnih pogodb in protokolov, dotacije za majhna in srednja podjetja.

- Il Piccolo

View document
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
I will work for this place

Delal bom za ta prostor

I will work for this place

Gorizia 22 . 04 . 1996
A talk with Darko Bratina, a newly elected Senator

Pogovor z Darkom Bratino novoizvoljenim senatorjem

A talk with Darko Bratina, a newly elected Senator

Trieste 08 . 04 . 1992