Strasti | Passions

Senator Bratina podpredsednik skupščine UEO

Senator Bratina is the Vice-President of the Assembly of the WEU

Trieste 14 . 11 . 1996

POVZETEK | EXCERPT

slo

Goriški senator pa je prevzel še dve pomembni dolžnosti na področju mednarodne politike. Izvoljen je bil kot predstavnik italijanskega parlamenta v Svet Evrope in v Zahodnoevropsko obrambno zvezo.

- Primorski dnevnik

eng

The Gorizia Senator will assume two more important duties in the field of international politics. He was elected to be the representative of the Italian Parliament in the Council of Europe and the Western European Union. (...)
New responsibilities can be of great importance for the implementation of Gorica's strategic geopolitical role.

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
I will work for this place

Delal bom za ta prostor

I will work for this place

Gorizia 22 . 04 . 1996
The delegation of the Italian parliament will be led by Darko Bratina

Delegacijo italijanskega parlamenta bo vodil Darko Bratina

The delegation of the Italian parliament will be led by Darko Bratina

Trieste 04 . 08 . 1995