Akcije | Actions

Prihodnost je negotova…

The future is uncertain…

Trieste 30 . 03 . 1994

POVZETEK | EXCERPT

slo

Zgodovinske politične sile, kakor sta denimo tradicionalna levica in zdajšnja Ljudska stranka Italija se bodo morale takoj globoko zamisliti in si začeti postavljati resna vprašanja.

- Primorski dnevnik

eng

Historical political forces, such as, for example, the traditional Left and the present-day Italian People’s Party, will have to immediately think deeply about things and start raising serious questions.

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
The SDP criticises the government in the Senate. The US secretary of state speculates on military actions.

V senatu PDS kritizira vlado. Ameriški državni sekretar hipotizira vojaške akcije.

The SDP criticises the government in the Senate. The US secretary of state speculates on military actions.

Roma 23 . 05 . 1992
Bratina to Agnelli: ‘rethink’ the border?”

Bratina Agnellijevi: «premisliti» mejo?

Bratina to Agnelli: ‘rethink’ the border?”

Gorizia 07 . 05 . 1995