Strasti | Passions

Gopodarski izziv iz Slovenije naletel na pozorne sogovornike

The economic challenge from Slovenia met with attentive collocutors

Gorizia 23 . 11 . 1991

POVZETEK | EXCERPT

slo

Nakar je prof. Darko Bratina podal zanimivo analizo nacionalnosti in državnosti v sodobnih svetovnih tokovih. Slovenski primer je uokviril v proces spreminjanja nacionalnih držav in prehajanja v novo obliko, regionalno državo, ki se vključuje v širše evropske procese združevanja.

- Primorski dnevnik

eng

And then Prof. Darko Bratina offered an interesting analysis of nationality and nationhood in contemporary global currents. He framed the Slovenian case in the process of nation states changing and assuming a new form, the form of a regional state entering the broader processes of European integration.

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
A talk with Darko Bratina, a newly elected Senator

Pogovor z Darkom Bratino novoizvoljenim senatorjem

A talk with Darko Bratina, a newly elected Senator

Trieste 08 . 04 . 1992
What is the role of the left party in the Europe of the people

Kakšna je vloga levice v Evropi narodov

What is the role of the left party in the Europe of the people

Trieste 24 . 07 . 1991