Akcije | Actions

Parlament ratificiral listino o zaščiti manjšin

Parliament ratifies the act on the safeguard of minorities

Trieste 31 . 07 . 1997

POVZETEK | EXCERPT

slo

Italija je z dokončnim sklepom senatne skupščine polnopravno osvojila Listino o varstvu in o zaščiti narodnih ter jezikovnih manjšin, ki jo je februarja leta 1995 sprejel Svet Evrope.

- Primorski dnevnik

eng

With a final resolution of the Senate assembly, Italy fully ratified the Act for the protection of national and linguistic minorities, approved by the Council of Europe in February 1995.

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
Epochal changes and the new role of minorities

Epohalne spremembe in nova vloga manjšin

Epochal changes and the new role of minorities

Gorizia 14 . 11 . 1992
Bratina:

Bratina: “V sedanji fazi smo za manjšino dosegli največ”

Bratina: "In this phase we reached the best for the minority"

Gorizia 06 . 08 . 1993