vizije | Visions

Our university will become indipendent

Naša univerza se bo osamosvojila

Gorizia 05 . 01 . 1997

POVZETEK | EXCERPT

eng

Interview to senator Bratina who talks about the achievement of some of the objectives outlined during his election campaign: strengthening the teaching staff in Slovenian schools, making wealth flow to enterprises in Gorizia (13 billions of the time), creating a university that is independent from Trieste and Udine.

- Il Piccolo

slo

Intervju s senatorjem Bratino, ki govori o nekaterih doseženih ciljih, napovedanih v volilni kampanji: povečanje osebja v slovenskih šolah, dotok dotacij za goriška podjetja (takratnih 13 milijard lir) in ustanovitev samostojne univerze, ki ne bo odvisna ne od Trsta, ne od Vidma.

- Il Piccolo

View document
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
I will work for this place

Delal bom za ta prostor

I will work for this place

Gorizia 22 . 04 . 1996
The north-east claims services and infrastructures

Severovzhod terja storitve in infrastrukture

The north-east claims services and infrastructures

Gorizia 13 . 03 . 1996