Strasti | Passions

On the safeguard of the minority, Romoli plays on demagoguery

Glede zaščite manjšine Romoli igra na demagogijo

Gorizia 13 . 04 . 1996

POVZETEK | EXCERPT

eng

In a self written intervention, Bratina proceeds arguing the defence of his bill on the safeguard of the Slovenian linguistic minority in FVG, signed by 63 senators from all political parties, in public controversy with the senator from Gorizia, Ettore Romoli from Forza Italia.

- Il Piccolo

slo

V lastnoročnem zapisu je Bratina argumentirano branil svoj osnutek zakona za zaščito slovenske jezikovne manjšine v FJK, ki ga je podpisalo 63 senatorjev vseh parlamentarnih skupin, in to v odprti polemiki z goriškim senatorjem Ettorejem Romolijem iz vrst stranke Forza Italia.

- Il Piccolo

View document
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
Epochal changes and the new role of minorities

Epohalne spremembe in nova vloga manjšin

Epochal changes and the new role of minorities

Gorizia 14 . 11 . 1992
Bratina:

Bratina: “V sedanji fazi smo za manjšino dosegli največ”

Bratina: "In this phase we reached the best for the minority"

Gorizia 06 . 08 . 1993