vizije | Visions

Obstoj preko sodelovanja

Existence through cooperation

Gorizia 17 . 02 . 1996

POVZETEK | EXCERPT

slo

Bratina poudarja, da bi istitucionalna ureditev sodelovanja med goriško in šempetersko bolnišnico pomenila tudi način za uspešno premagovanje postopka marginalizacije goriške bolnišnice.

- Primorski dnevnik

eng

Bratina emphasises that an institutional arrangement of cooperation between the hospitals in Gorizia and Šempeter would also mean a way to successfully overcome the marginalisation of the Gorizia hospital.

- Primorski dnevnik

Oglej si PDF
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
Italy and Slovenia are dealing again

Italija in Slovenija se spet pogajata

Italy and Slovenia are dealing again

Roma 28 . 10 . 1994
Gorizia, player of a key role in the hinges of Europe

Ključna vloga Gorice v Evropi povezovanja

Gorizia, player of a key role in the hinges of Europe

Gorizia 03 . 03 . 1997