vizije | Visions

The north-east claims services and infrastructures

Severovzhod terja storitve in infrastrukture

Gorizia 13 . 03 . 1996

POVZETEK | EXCERPT

eng

In the debate on Trust in the Prodi government, Senator Darko Bratina speaks pointing out the need for an economic reconversion of the north-eastern border area to be implemented with new services and infrastructures, in anticipation of a progressive loss of importance of the border with Slovenia.

- Il Piccolo

slo

V razpravi o zaupnici Prodijevi vladi je senator Darko Bratina izpostavil potrebo po gospodarski preusmeritvi severovzhodnega mejnega območja, ki potrebuje nove storitve in infrastrukture glede na postopno izgubo pomena meje s Slovenijo.

- Il Piccolo

View document
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
In the meantime the Senate approves the Maastricht Treaty

Senat odobril Maastrichtski sporazum

In the meantime the Senate approves the Maastricht Treaty

Roma 18 . 09 . 1992
An initiative of an economic and cultural significance <br />

Pobuda ekonomskega in kulturnega pomena

An initiative of an economic and cultural significance

Gorizia 17 . 06 . 1997