Spoštovanje nacionalnih različnosti pogoj za graditev združene Evrope

Respecting national differences is a condition for the construction of a united Europe

Trieste 04 . 01 . 1992

POVZETEK | EXCERPT

slo

Ni ga treznega človeka, meni sociolog Darko Bratina, ki ne bi želel živeti v enotni Evropi, od Atlantika do Uralov. Toda ta proces mora nujno spremljati priznanje in spoštovanje vseh različnosti in specifičnosti krajevnega, jezikovnega, etničnega in nacionalnega značaja.

- Primorski dnevnik

eng

There is no sober person, thinks sociologist Darko Bratina, that would not want to live in a united Europe, from the Atlantic to the Urals. But this process must necessarily be accompanied by the acknowledgement and respect of all the differences and specifics of the local, linguistic, ethnic and national character.

- Primorski dnevnik

Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
Goodbye border - but there is Europe

Zbogom meja, a tukaj je Evropa

Goodbye border - but there is Europe

Gorizia 21 . 03 . 1994
In the meantime the Senate approves the Maastricht Treaty

Senat odobril Maastrichtski sporazum

In the meantime the Senate approves the Maastricht Treaty

Roma 18 . 09 . 1992

scroll

down