Strasti | Passions

It is up to us to be able to change obstacles into opportunities

Na nas je, da znamo ovire spremeniti v priložnosti

Trieste 22 . 05 . 1994

POVZETEK | EXCERPT

eng

If Italy wants to consolidate its presence in Europe, the minority issue will get more attention. But if it were to close itself in and move away from Europe, it would open the path to Germany, renounce its economic interests in relation to Ljubljana and push Slovenia into the arms of Germany.

- Primorski dnevnik

slo

Če bo Italija hotela utrditi svojo prisotnost v Evropi, bo bolj prisotno manjšinsko vprašanje. Če pa bi se zapirala sama vase in se oddaljila od Evrope, bi odprla pot Nemčiji, se odpovedala svojim gospodarskim interesom v odnosu z Ljubljano in porinila Slovenijo v nemški objem.

- Primorski dnevnik

View document
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
Bratina: adversities encourage me

Bratina: ovire me spodbujajo

Bratina: adversities encourage me

Gorizia 18 . 04 . 1994
What is today left-wing? First and foremost, honesty.

Kaj je danes levičarsko? Predvsem poštenost

What is today left-wing? First and foremost, honesty.

Gorizia 06 . 03 . 1992