vizije | Visions

Master dissertation - Ethnic minorities. A case of structural analysis

Diplomska naloga - Etnične manjšine. Primer strukturne analize

Trento

POVZETEK | EXCERPT

eng

"The choice of the subject of this dissertation was born from a personal need. My ethnic belonging with the Slovenian minority in Italy has for years focused my interest on this sort of problem. Very often I have seen directly, as active observer, tensions, prejudices and discrimination that emerge from an ethnically mixed social context. "

slo

''Izbira predmeta te diplomske naloge je izhaja iz osebne potrebe. Moja pripadnost slovenski manjšini v Italiji že leta vzpodbuja moje zanimanje za tovrstne probleme. Zelo pogosto sem videl napetosti neposredno, kot sodelujoči opazovalec, predsodke in diskriminacijo, ki izhajajo iz etnično mešanega družbenega konteksta.''

View document
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
Our university will become indipendent

Naša univerza se bo osamosvojila

Our university will become indipendent

Gorizia 05 . 01 . 1997
Darko Bratina - profesor in sociology

Darko Bratina - profesor sociologije

Darko Bratina - profesor in sociology

Trieste 02 . 06 . 1990