Strasti | Passions

The minority must be actively included in the "after-Osimo period"

Manjšina mora biti aktivno vključena v “poosimski čas”

Gorizia 30 . 01 . 1993

POVZETEK | EXCERPT

eng

It's a new chapter for relations between the two neighbours nations, and it must begin with a clean evaluation and considering all the advantages already written in the Treaty of Osimo.

- Primorski dnevnik

slo

Gre za novo poglavje v odnosih med sosednjima državama, ki naj se začenja s trezno oceno in upoštevanjem vseh prednosti, ki so bile že zapisane v osimski sporazum.

- Primorski dnevnik

View document
Contextualisation

Scroll to read
povezani - related
The north-east claims services and infrastructures

Severovzhod terja storitve in infrastrukture

The north-east claims services and infrastructures

Gorizia 13 . 03 . 1996
Mosaic cards from the Friuli Region

Koščki mozaika Furlanije-Julijske krajine

Mosaic cards from the Friuli Region

Roma 15 . 01 . 1985

scroll

down